در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 50960

حسین صانعیان

متخصص بیماری های داخلی اطفال ، فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبداطفال

ویزیت: چهارشنبه ها از ساعت 14:00-8:00


طرف قرارداد با بیمه آسیا