در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 64133

زیبا خرم

متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد بالغین

ویزیت: شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 11:00-8:00 /نحوه رزرو نوبت: تماس تلفنی با منشی کلینیک


کلینیک شفا پارسه
فاز یک، طبقه سه
شماره تماس:03135548122
بیمه های طرف قرارداد:آسیا، ازاد