در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 64133

زیبا خرم

متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد بالغین

ویزیت: شنبه ها از ساعت 11:00-8:00 چهارشنبه ها 10:00-8:00


طرف قرارداد با بیمه آسیا