در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 30540

اکبر ارجمندپور

متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بالغین

ویزیت: سه شنبه ها از ساعت 12:00-10:00


طرف قرارداد با بیمه آسیا