در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 21540

شیما صرامی

کارشناس ارشد تغذیه

چهارشنبه ها 11:00-8:00/نحوه رزرو نوبت: تماس تلفنی با منشی کلینیک


کلینیک شفا پارسه
فاز یک، طبقه سه
شماره تماس:03135548122
بیمه های طرف قرارداد:آسیا، ازاد