در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 6953

فائزه فاتحی

فیزیوتراپیست

شنبه ها، دوشنبه ها و چهارشنبه ها 14:00-11:00/نحوه رزرو نوبت: تماس تلفنی با منشی کلینیک


کلینیک شفا پارسه
فاز یک، طبقه سه
شماره تماس:03135548122
بیمه های طرف قرارداد:آسیا، ازاد