شفا پارسه 03135548122
گوارش و کبد - بیماریهای داخلی

تخصص ها


متخصص بیماریهای داخلی

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

فوق تخصص گوارش اطفال

دکترای روانشناسی عمومی

کارشناس فیزیوتراپی

کارشناس ارشد علوم تغذیه

لیست پزشکان